โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [1034101004]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 06/03/2560
[1158/11938]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]