โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [1034101004]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 06/03/2560
[617/9327]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]